KH CNTT năm học 2018-2019

Thứ ba - 18/09/2018 23:56

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG THCS XUÂN DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 52/KH-THCS                           

                                                                       Xuân Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  NĂM HỌC 2018 – 2019

 

  Căn cứ Hướng dẫn số      /BGDĐT – CNTT ngày    tháng    năm 20   của Bộ giáo dục và đào tạo; hướng dẫn số   /SGD&ĐT  - KHCN ngày  /   /20   của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 – 2018 ;

Thực hiện kế hoạch số    /KH-UBND của uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày    /   /20   về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội đến 20  ;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học 2017-2018của PGD&ĐT Thanh Oai;

 Căn cứ kế hoạch số   /PGD&ĐT-CNTT ngày    tháng    năm 2018 của Phòng giáo dục và đào tạo  Thanh Oai;

 Trường THCS Xuân Dương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục nhà trường năm học 2018 -2019 như sau:

I/ Yêu cầu chung: Ứng dụng CNCC trong các lĩnh vực sau:

 - Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.

 - Ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn.

 - Ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục NGLL.

II/ Kế hoạch thực hiện:

1/ Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm:

*Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý:

- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhân sự, quản lý các tư liệu phục vụ giảng dạy, quản lý các kế hoạch báo cáo thống kê mọi hoạt động trong nhà trường.

 - Quản lí mọi hoạt động của giáo viên cũng như học sinh trong từng tiết học và điều hành các hoạt động học tập của học sinh.

 - Quản lý các chuyên đề nghiên cứu khoa học giúp các nhà trường chia sẻ thông tin phục vụ cho giảng dạy, giúp giáo viên tìm đọc thông tin một cách nhanh nhất.

 - Quản lý cập nhật thông tin báo cáo từ các cơ sở một cách nhanh nhất, dưới các hình thức thư viện điện tử hoặc đăng nhập trên Website.

 - Giúp khai thác kinh nghiệm quản lý của các đơn vị bạn thông quan việc khai thác mạng Internet.

*Ứng dụng CNTT Trong lĩnh vực chuyên môn:

 - Nâng cao chất lượng quản lý điểm tiến tới sẽ lập sổ điểm điện tử để thông báo điểm của từng học sinh đên phụ huynh học sinh thông qua mạng Internet.

 - CNTT được ứng dụng trong giảng dạy với tư cách là một phương tiện tác động đến quá trình nhận thức của học sinh và từ đó hình thành tư duy của học sinh.

 - CNTT được ứng dụng trong việc thiết kế bài dạy của giáo viên.

 - CNTT trong giảng dạy là phương tiện dạy học không hoàn toàn thay cho bảng đen, phấn trắng vì vậy CNTT đôi khi chỉ cung cấp những nội dung kiến thức đơn lẻ làm thay đổi không khí tiết học.

*Ứng dụng CNTT Trong lĩnh vực giáo dục NGLL.

 - Ứng dụng CNTT trong việc tổ chức các sân chơi ngoại khoá

 - Báo cáo các hoạt động công tác phổ cập giáo dục.

 - Đưa tin các hoạt động nhà trường lên mạng Internet, Webside của nhà trường…

 - Cập nhật các thông tin trên mạng phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2/ Các giải pháp thực hiện:

a.Những nội dung cần giải quyết:

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, NV nhà trường học nâng cao trình độ tin học.

- Xây dựng các chuyên đề phục vụ cho các môn tự chọn và hoạt động ngoại khoá.

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng mạng internet.

- Nhiệm vụ triển khai hoàn thành trong thời gian tới.

- Tiếp tục làm hệ thống đồ dùng dạy học điện tử ở tất cả các bộ môn và tất cả các khối lớp, tiến tới xây dựng góc thư viện điện tử của nhà trường, trao đổi thông tin với các trường qua mạng.

* Đối với công tác quản lý:

- Quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn, hoạt động NGLL, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động…

- Quản lí các đầu sách bằng máy vi tính, quản lí hoạt động thư viện qua mạng internet.

- Cập nhật các thông tin, trao đổi thông tin qua mạng.

- Thiết lập và sử dụng hệ thống e-mail:

 Mỗi cán bộ và giáo viên có ít nhất một địa chỉ e-mail có tên dưới dạng @gmail.com

( đối với các đồng chí có máy tính gia đình ) để trao đổi thông tin với nhau.

*Đối với công tác giảng dạy:

- 100% giáo viên trở lên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy: Soạn và dạy bằng bài giảng điện tử, khai thác mạng thường xuyên để cập nhật thông tin phục vụ cho chuyên môn.

- Bước đầu triển khai thiết kế bài tập trắc nghiệm bằng các phần mềm đã được tập huấn.

b.Biện pháp thực hiện:

   *Thành lập ban CNTT gồm:

  • Trưởng ban : Ông Trần Trung Thành       - PHT
  • Phó trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thanh    - GV  
  • Các ủy viên:      Bà Nguyễn Thị Hiền        - NV

                         Bà Nguyễn Thị Dương    - GV

                         Bà Lê Thị Hải Yến           - GV

                         Ông Nguyễn Văn Khánh  - GV

                         Ông Nguyễn Thanh Tuấn – GV

     *Thành lập nhóm đăng tin lên trang Web gồm:

  • Bà Nguyễn Thị Hiền              - Nhân viên – Nhóm trưởng
  • Bà Lê Thị Mai                        - Nhân viên 
  • Bà Phạm Thị Định                  - Nhân viên
  • Bà Nguyễn Thị Thu Hương    - Nhân viên
  • Bà Nguyễn Thị Vân Hà          - Nhân viên       

    *Biện pháp chung:

 - Quản lí nhân sự theo phần mềm Emis, lập các cây thư mục cho từng nội dung nhằm cất giữ, lưu trữ các danh mục quản lý nhân sự,

- Thường xuyên cập nhật các dữ liệu phục vụ cho giảng dạy trong thực tế cũng như trên mạng Internet, hoặc những bài giảng được thiết kế bằng phuơng tiện điện tử. Với ý thức cập nhật thường xuyên thì trong một thời gian không lâu sẽ có được kho dữ liệu nguồn phong phú, giáo viên có thể khai thac và sử dụng khi dữ liệu này để thiết kế bài giảng bằng phương tiện điện tử rất thuận lợi.

- Quản lý CB,GV,NV việc cập nhật thông tin về hồ sơ sổ sách, bài soạn, các nội dung thuộc lĩnh vực quy chế chuyên môn…

*Biện pháp cụ thể:

+ Ban Công nghệ thông tin có nhiệm vụ:

          - Giúp giáo viên hình dung được cách thiết kế một bài dạy bằng bài giảng điện tử.

         - Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm cơ bản ứng dụng của phần mềm chủ yếu trong bài giảng (phần mềm PowerPoint, Abode Presenter,các phần mềm ứng dụng khác) lựa chọn những kiến thức cơ bản nạp vào máy tính, chọn hiệu ứng phù hợp cho từng kiến thức, từng câu hỏi để tạo điểm nhấn cho mỗi đơn vị kiến thức.

          - Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở:

          Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên sử dụng các phần mềm mã nguồn mở như: Google Chrome, Firefox; bộ gõ tiếng Việt unikey phiên bản 4.0 trở lên; phần mềm thiết kế bài soạn e- learning. Đưa một số phần mềm mã nguồn mở nói trên vào chương trình dạy môn tin học và cài đặt cho các máy tính.

          - Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

Tổ chức hướng dẫn học sinh biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân; khuyến khích việc giao cho học sinh tự tìm tài liệu trên internet để chuẩn bị một số nội dung trao đổi, thảo luận tại lớp hoặc nội dung ngoại khóa theo chủ đề.

          - Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế bài giảng e-Learning”.

          - Tổ chức triển khai cuộc thi tới giáo viên; chọn lọc các sản phẩm tốt nhất của trường tham gia dự thi, gửi phòng GD&ĐT để tập hợp tham gia cuộc thi do Sở GDĐT tổ chức.

Hướng dẫn giáo viên quá trình cài đặt phần mềm Abode Presenter 8 và thiết kế bài soạn trên PowerPoint.

  • Hướng dẫn toàn bộ giáo viên thực hiện mỗi đồng chí tự thiết kế ít nhất 1 bài

giảng trong năm học và lưu trữ trong thư viện giáo án điện tử của nhà trường.

  • Trưởng nhóm có trách nhiệm quản trị các bài viết được đăng trên trang Web.

+ Nhóm đăng tin có nhiệm vụ:Thu thập bài viết của CB,GV,NV và đăng lên trang Web của trường thường xuyên vào thứ Năm hàng tuần.

Địa chỉ đăng bài:

1)  https://thcs-xuanduong-hanoi.violet.vn/

2)  thcsxuanduong.thanhoai.edu.vn/

 

+ Các tổ chuyên môn có nhiệm vụ: Chuyển bằng File mềm cho Nhóm đăng tin ít nhất 1 bài/tuần

          c.Phân kỳ thực hiện:

 

  TT

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

NỘI DUNG THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

   1

tháng 9 /2018

 - Chuẩn bị, tu sửa máy tính và mạng.

 - Thực hiện chuyên đề " Thiết kế bài giảng e-learning"

Đ/c Thành + Thanh

   2

   tháng 10/2018

 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm hỗ trợ môn Toán MyEqText3.0: Các công thức toán học

Đ/c Thành

   3

tháng 11/2018

 - Giáo viên tiến hành thao giảng  theo tinh thần sử dụng CNTT trong bài giảng

Giáo viên

   4

tháng 12/2018

đến  tháng

1 / 2019

 - Giáo viên tự thiết kế bài giảng

               e-learning

Đ/c Yến, Dương, Giáo viên

   5

      tháng

    2 +3 / 2019

 - Giáo viên tiếp tục tiến hành thao giảng  theo tinh thần sử dụng CNTT trong bài giảng

Giáo viên

6

Tháng

4/2019

 - GV nộp bài giảng vể trường

Đ/c Thành + Thanh

                                                                                    

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                       Trần Trung Thành

 

Tác giả bài viết: Trần Trung Thành

 Tags: kh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 163 | lượt tải:57
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây